ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΦΕ. Ξένιος Διάς εστιατόριο στα Χανιά. - Chania Guide
Εστιατόριο καφέ - Ξένιος Δίας Chania Citizen Guide (iChania)
Στατιστικά Διαφημιστικής Καταχώρησης
view more information
Εστιατόριο καφέ - Ξένιος Δίας
ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΦΕ. Ξένιος Διάς εστιατόριο στα Χανιά.

Προβολή Κάρτας στην Επαγγελματική Κατηγορία: 361903
Αριθμός επισκέψεων στην σελίδα του διαφημιζόμενου: 19171
 
Έναρξη Προβολής (έτος-μήνας-ημέρα):   02-05-2016
Λήξη Προβολής (έτος-μήνας-ημέρα):   02-05-2018