ελληνικά   english
Αγαπημένες Επιχείρησεις: 0 Καταχωρήσεις
 
     
     
   
    

 

Γάμος - Γενικές Πληροφορίες Παράδοση, Ήθη, Έθιμα Οργάνωση του Γάμου Η Νύφη Ο Γαμπρός Συμπρωταγωνιστές Δεξίωση του Γάμου Γαμήλιο Ταξίδι Εκκλησίες Το νέο μας Σπίτι
 

 

 

 

 

 

 

     Βιβλιογραφία
 

Το όνομα περιέχει Η διεύθυνση περιέχει Δήμος
   
 
 

Βιβλιογραφία
 
Ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη συνεργασία του στο φωτογραφικό μας υλικό τον Σαγάνη Λεωνίδα του Ιωάννη.

Ανδριανάκης Μιχάλης, Η Παλιά πόλη των Χανίων, εκδόσεις  ΑΔΑΜ EDITIONS, Αθήνα 1997.
Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη Ε., Η Κρήτη στα περιηγητικά κείμενα-τέλη 17ου, αρχές 19ου αιώνα, Πεπραγμένα Στ΄ Διεθνούς  Κρητολογικού Συνεδρίου, τόμ. Γ΄, σελ. 9-37.
Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη Μ., Αρχαιολογικές θέσεις στην πόλη των Χανίων: από τα νεολιθικά μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια, Χανιά, 1981, σελ.52-57.
Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη Μαρία, Ο Νομός Χανίων μέσα από τα Μνημεία του, Αθήνα 1996.
Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη Μ.-Ανδριανάκης Μιχ., Χανιά. Λήμμα στη Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ.37, Αθήνα 1983.
Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη Μ.-Ανδριανάκης Μιχ., Χανίων νομός. Λήμμα, στη Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια, τομ. 37, Αθήνα 1983.
Ανδριανάκης Μιχ., Ο νομός Χανιών κατά την Παλαιοχριστιανική περίοδο (Κατάλογος μνημείων), Χανιά, 1982, σελ. 22-49.
Ανδριανάκης Μιχ., Αποκατάσταση της πλατείας της Σπλάντζιας Χανίων, Χανιά, 1988, σελ. 50-57.
Ανδριανάκης Μιχ., Εικόνες από το ναό των Αγίων Αναργύρων Χανίων, Χανιά, 1986, σελ.65-75.
Ανδριανάκης Μιχ., Τα Χανιά στα χριστιανικά χρόνια, Χανιά, 1989, σελ.27-36.
Ανδριανάκης Μιχ., Ιερά Σταυροπηγιακή και Πατριαρχική Μονή της Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων, Χανιά 1994.
Bandy A.C., The Greek Christian Inscriptions of Crete, Αθήνα 1970.
Berard V., Κρητικές υποθέσεις. Οδοιπορικό 1897, Μετάφραση-εισαγωγή-σχόλια: Γ. Μοραγλής, Αθήνα 1994.
Basilicata Francesco, Cretae Regnum, 1618/Το βασίλειον της Κρήτης, κείμενα Β. Δανέζη-Λαμπρινού, Ηράκλειο 1994.
Βολανάκης Ι., Τα Παλαιοχριστιανικά μνημεία της Κρήτης, Κρητικά Χρονικά 1987, σελ. 235-261.
Γενεράλης Εμμ., Επίτομος γεωγραφία της Κρήτης, Έκδοση Ι.Δ. κολλάρος, Αθήναι 1903.
Γιαννόπουλος Ι., Η Κρήτη κατά τον τέταρτο Βενετοτουρκικό πόλεμο (1570-1571), Αθήναι 1978.
Γρυντάκης Γιάννης, Η Κατάκτηση της Δυτικής Κρήτης από τους Τούρκους, Ρέθυμνο 1998
Cornelious Flam., Creta Sacra, τόμ.Ι-ΙΙ, Venetiis 1755.
Galas Wessel, Borboudakis, Byzantinisches Kreta, Munchen 1983.
Curuni S.A. – Donati L., Creta Veneziana, Venezia 1989.
Gerland E., Histoire de la noblesse cretoise au Moyen age Paris 1907.
Gerola G., Monumenti Veneti nell isola di Creta, τόμ. I-IV, Venezia MCMIII-MCMXXXII-X.
Gerola G., Per la cronotassi dei vescovi cretesi all’ epoca veneta, Venezia 1914, Miscellanea Storia Veneta della R.Deputatione de storia patria, Serie III, τόμ. VII, σελ.64.
Ζαχάρης Αστέριος, Εθνικός Δρυμός, Το Φαράγγι της Σαμαριάς.
Δέφνερ Μιχ., Οδοιπορικαί εντυπώσεις δυτικής Κρήτης, Αθήναι 1928.
Δημακόπουλος Ι., Η εκκλησία του Αγίου Ρόκου στα Χανιά, στο Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση, τόμ. Α’, Αθήνα 1979, σελ.257-267.
Δημακόπουλος Ι., Ο Sebastiano Serlio στα μοναστήρια της Κρήτης, Δελτίο Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τόμ. Ζ’ (1972).
Διακρούσης Άνθιμος, Διήγησις διά στίχων του δεινού πολέμου εν τη νήσω Κρήτη γενομένου, Ενετίησι 1667.
Η Κρήτη στις αρχές του αιώνα, έκδοση Φιλολογικού Συλλόγου Χανίων Ο Χρυσόστομος, Αθήνα 1988.
Θεοφανίδης Βας., Ενετικά και τουρκικά μνημεία δυτικής Κρήτης, Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τόμ. (1940) σελ.96-106.
Καλογεράκη Στέλλα, Χανιά, η Πόλη κα ι ο Νομός, Mediterraneo Editions, 2002
Καρποδίνη-Δημητριάδη Ε., Κάστρα και Φορτέτσες της Κρήτης, Αθήνα 1995.
Καλαϊσάκης Γ., Περί της πόλεως Χανίων, Ποικίλη Στοά, Αθήναι 1886.
Καψωμένος Σ.Γ., Το τοπωνύμιο Χανιά, Κρητικά Χρονικά, τίμ. (1948), σελ. 181-186.
Κλάδου-Μπλέτσα Αιμιλία, Τα Χανιά έξω από τα τείχη, έκδοση ΤΕΕ/ΤΔΚ, Χανιά 1978.
Κλάδου-Μπλέτσα Αιμιλία, Τα Χανιά έξω από το τείχη, Β’ έκδοση ΤΕΕ/ΤΔΚ, Αθήνα 1998.
Κονιδιάρης Γερ., Αι Επισκοπαί της Κρήτης μέχρι και του ι΄αιώνος, Κρητικά Χρονικά, τόμ. Ζ΄(1953), σελ. 462-478.
Κουρμούλης Γ. Περί  του ετύμου της λέξεως Χαννία, Αθήναι 1937.
Κρήτη: Ιστορία και Πολιτισμός, Σύνδεσμος Τοπικών Ενώσεων Δήμων & Κοινοτήτων, Κρήτη 1988.
Κριτοβουλίδης Καλ., Απομνημονεύματα του υπέρ αυτονομίας της Ελλάδος πολέμου των Κρητών, εκ του τυπογραφείου Αθηνάς, εν Αθήναι 1859.
Λελεδάκης Ι. Ιστορία της αρχαίας Κυδωνίας, Χανιά 1926.
Μοάτσος Ε., Το Βενετικόν Προξενείον Κρήτης επί Τουρκοκρατίας, Θησαυρίσματα, τόμ. 6 (1969), σελ. 237-256.
Morgan G., The Canea Earthquake of 1595, Κρητικά Χρονικά, τόμ.9 (1955), σελ.75.
Μπουνιαλής-Τζανέ Μαρίνος, Ο Κρητικός πόλεμος 1645-1669, επιμέλεια Α.Ν.Νενεδάκη, Αθήνα 1979.
Νουχάκης Ι., Κρητική χωρογραφία. Γεωγραφία, Ιστορία, Στατιστική πληθυσμού…, Αθήναι 1903.
Ξανθουδίδης Στ., Η Ενετοκρατία εν Κρήτη  και οι κατά των Ενετών αγώνες των Κρητών, Αθήναι  1939.
Ξανθουδίδης Στ., Χριστιανικαί επιγραφαί εκ Κρήτης, Αθηνά,τ.15, (1903), σελ.49-163 και 523-524.
Ξηρουχάκης Αγ., Η βενετοκρατούμενη Ανατολή. Κρήτη και Επτάνησος, εν Αθήναις 1934.
Παπαδιά-Λάλα Α., Το διαμέρισμα των Χανίων στα μέσα του ΙΣΤ’ Αιώνα. Η έκθεση του Ρέκτορα A.
Barbarigo (1549), Θησαυρίσματα, τ.19, (1982), σελ.62-77.
Pashley R., Travels in Crete, τόμ. Ι-ΙΙ, London 1837.
Πλάτων Ν., Αι ξυλόστεγοι παλαιοχριστιανικοί βασιλικαί της Κρήτης, Πεπραγμένα Θ’ Διεθνούς Βυζαντινολογικού συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 1953, τομ Α (Αθήναι 1955) σελ. 415-430.
Πλουμίδης Γ., Η έκθεση του Ρέκτορα Χανίων Leonardo Loredan (1554), Κρητικά Χρονικά, τόμ.24 (1972), σελ.435-447.
Πλουμίδης Γ., Τα Χανιά στα τέλη του ΙΣΤ’ αιώνα. Η έκθεση του Προβλεπτή B. Dolfin (1598), Δωδώνη. Τόμ 2 (1973), σελ.77-102.
Πλουμιδής Γ., Οι Βενετοκρατούμενες ελληνικές χώρες μεταξύ του δευτέρου και του τρίτου Τουρκοβενετικού πολέμου (1503-1537), Ιωάννινα 1974.
Pococke R., A description of the East and some other Countries, London 1745.
Ράσεντ Ζ.Ι., Κρήτη υπό Αιγυπτιακήν εξουσίαν (1830-1840), Ηράκλειο Κρήτης 1978.
Ρωμανός Α. – Καλλιγάς Γ., Η μεσαιωνική πόλη Χανίων, Χωροταξική Μελέτη, Αθήνα 1977.
Σακελλαρίου Μ., Χειρόγραφος έκθεσις περί της πολιορκίας και αλώσεως των Χανίων υπό των Τούρκων, Byzantinische-neugriechischen Jahrbucher, τομ.15 (1939), σελ. 141-176.
Scott C.R., Περιηγήσεις στην Κρήτη. (Ένα άγνωστο οδοιπορικό του 1834), Μετάφραση Γ.Π.Εκκεκάκης, Ρέθυμνο 1995.
Σήφακας Γ., Επί του ετύμου του τοπωνυμίου Χανιά, Κρητικά Χρονικά, τομ. Β’  (1948), σελ. 179-180.
Σήφακας Γ., Παραχώρησης υπό της Ενετικής Συγκλήτου του διαμερίσματος Χανίων ως φεούδου εις Ενετούς ευγενείς εν έτει 1252, Αθήναι 1940.
Sieber F.W., Ταξιδεύοντας στη νήσο Κρήτη το 1817, Ιστορητής 1994.
Sonini C.S., Voyage en Grece et en Turquie, a Paris 1865.
Σπανάκης Στ. ‘Εκθεση του Δούκα της Κρήτης Zuanne Sagredo του 1604, Κρητικά Χρονικά, τομ. Γ’ (1949), σελ. 519 κ.ε.
Σπανάκης Στ., Η έκθεση του Γενικού Προβλεπτή Κρήτης Isepo Civran  του 1639, Κρητικά Χρονικά, τομ. 21 (1969), σελ. 365-458.
Σπανάκης Στ., Μνημεία της Κρητικής Ιστορίας, τόμοι I-VI.
Σπανάκης Στ. Κρήτη, οδηγός, Τόμοι 2, Ηράκλειο 1969
Σπανάκης Στ., Η έκθεση του Δούκα της Κρήτης Dolfin Venier (1610), Κρητικά Χρονικά, τομ. Δ’ (1950), σελ. 519 κ.ε.
Σπανάκης Στ., Κρήτη. Τουρισμός, Ιστορία, Αρχαιολογία. Δυτική Κρήτη, Ηράκλειο 1983.
Σπανάκης Στ., Πόλεις και χωριά της Κρήτης, τομ Β’ , Ηράκλειο 1991.
Στέργιου Γ. Σπανάκη: «Πόλεις και χωριά της Κρήτης στο Πέρασμα των Αιώνων» (Ηράκλειο 1993).
Στέργιου Γ. Σπανάκη: «ΚΡΗΤΗ – Τουρισμός, Ιστορία, Αρχαιολογία» (Ηράκλειο 1991).
Πηγή «ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» 2ος Τόμος σελ. 738 του Γιώργου Σπανάκη.
Εκδόσεις ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Γ. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. (Ηράκλειο Κρήτης, 1991)
Spratt T.A.B., Travels and Researches in Crete by Captain T.A.B. Spratt, τομ. 1-2, London 1865.
Σταυράκης Νικ., Στατιστική του πληθυσμού της Κρήτης, Αθήναι 1890.
Σταυρινίδης Νικ., Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων αφορώντων εις την Ιστορίαν της Κρήτης, τ. 1-5, Ηράκλειον 1975-1985.
Στεριώτου Ι., Οι βενετικές οχυρώσεις του Ρεθύμνου, τομ. 1-2. Θεσσαλονίκη 1979.
Τζεδάκης Ι., Χρονικά Αρχαιολογικού Δελτίου, 1968  κ.ε.
Tournefort P., Relation d’ un voyage du Levant, Paris MDCCX, τομ Ι.
Τσίβης Γ., Χανιά 1252-1940, Αθήνα 1993.
Tsougarakis D., Byzantine Crete. From the 5th Century to the Venetian Conquest, Athens 1988.
Τωμαδάκης Ν.Β., Άγιοι Ανάργυροι. Παλαιός καθεδρικός ναός Χανίων. Πρακτικά Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, Περ. Γ’ τομ. Α’ (1932), σελ. 141-149.
Τωμαδάκης Ν.Β., Ο Βενιζέλος έφηβος, Αθήναι 1964.
Τωμαδάκης  Ν.Β., Ιστορία της Εκκλησίας της Κρήτης επί Τουρκοκρατίας, τομ Α’ (1974)
Τωμαδάκης Ν.Β., Επισκοπή και επίσκοποι Κυδωνίας, Κρητικά Χρονικά, τομ11 (1975), σελ. 1-42.
Τωμαδάκης Ν.Β., Πρωτοπαπάδες Κρήτης (1210-1669). Κρήτης (Χάνδακος), Ρεθύμνης, Χανίων (Κυδωνίας), Κρητολογία, τ.7 (1977), σελ. 39-48.
Φατούρου-Ησυχάκη Κ., Επιδράσεις της Κεντρικής Ευρώπης στην αρχιτεκτονική της Κρητικής Αναγεννήσεως, Πεπραγμένα Δ’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τομ. ΙΙ, σελ> 521-536.
Φατούρου-Ησυχάκη Κ., Η Κρητική Αναγέννηση και τα ιταλικά πρότυπα της αρχιτεκτονικής της, Αριαδνή, τομ. Α’, σελ. 103-138.
Φουρναράκης Κ., Τα Χανιά μας, Χανιά 1928.
Φουρναράκης Κ., Τουρκοκρήτες, Χανιά 1929.
 Φουρναράκης Κ., Διοίκηση και Δικαιοσύνη εν Κρήτη επί Τουρκοκρατίας, Χανιά 1929.
Χαιρέτη Μ.Κ., Η απογραφή των ναών και των μονών της περιοχής Χανίων του έτους 1637, Επιτηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τομ ΛΣΤ’ (1968), σελ. 335-388.
Χιδίρογλου Π., Ιστορικά του Ναιμά διά τα τεμένη των Χανίων, Κρητικά Χρονικά, τομ ΚΑ’ (1969), σελ. 243-253.
Χωρογραφία της Κρήτης συνταχθείσα τω 1818 υπό Ζαχαρίου Πρακτικίδου, Ηράκλειον 1983 (εισαγωγή Ν.Β. Τωμαδάκης, σημειώσεις Νικ. Σταυρινίδης, έκδοση ΤΕΕ/ΤΑΚ).
Ψιλάκης Β., Ιστορία της Κρήτης, τόμοι Α’-Γ’, εν Χανίοις  1899-1909.
Ψιλάκης Νίκος, Τα μοναστήρια της Κρήτης, 1986.
Πηνελόπη Ι. Ντουντουλάκη: «Δήμος Πλατανιά - Ο τόπος και οι άνθρωποι» Δήμος Πλατανιά, Χανιά 2002.
«Πραγματικός Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την Απογραφή της 17-3-1991» (Αθήνα 1994).
Στεφ. Ξανθουδίδη – Θ. Λουδουδάκη: «Ιστορία της Κρήτης» (Αθήνα 1979).
Τάσου Δουρουντάκη: «Περπατώντας τα Μονοπάτια της Μνήμης» (Χανιά 2002).
Αποστόλου Δασκαλάκη, πρωθιερέα: «Σκόρπιες Στιγμές από τη Ζωή μου» (Χανιά 1992).
Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Νομαρχίας Χανίων: «Αφιέρωμα στη Μάχη και την Αντίσταση της Κρήτης» (Χανιά 1992).
Αγγελικής Δαμίγου: «Το Συναξάρι των Αγίων» (Ίδρυμα Τύπου Α.Ε., Αθήνα 1996).
Μαρίας Δρακάκη – Δημήτρη Νικ. Καρτσάκη: «Ένα Σχολείο, μια Ιστορία» («Χανιώτικα Νέα», Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 1999).
Αθηνάς Δημητρίου: «Βυζαντινή Αρχιτεκτονική Κληρονομιά – Μοναστήρια και Παρεκκλήσια των Επαρχιών της Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου Χανίων».
Ιωάννη Μαυρίγιαννη, ιερέως: «Το Ημερολόγιο της Ζωής μου» (Χανιά 2002).
Κ.Ν. Χατζηπατέρα – Μ.Σ. Φαφαλιού: «Ημέρες Κρήτης 1941» (Ευσταθιάδης 1992).
Έκδοση  13η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων  (γραφείο Χανίων) :
Χανιώτικα Νέα - Διαδρομές - Μανώλης Μανούσακας
Εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα» αριθμός φύλλου 12456, 17 Μαΐου 2008.
Εφημερίδα Ριζοσπάστης  www2.rizospastis.gr
Πηγή : Φιλολογικός Σύλλογος Χρυσόστομος

ΠΗΓΕΣ
Γεωργιακάκης Αλέξανδρος , www.sitemaker.gr/scriptwriter .
Υπουργείο Πολιτισμού, http://odysseus.culture.gr/
Σημανδηράκη Ζαχαρένια, www.geocities.com/kallistii/ 
www.unibg.it 
 www.agiamagdalini.gr
Email: protocol@keepka.culture.gr
history@gak.chan.sch.gr   iakr@otenet.gr
www.http://gak.chan.sch.gr/history 
www.tuc.gr/marmuseum
Email: mar-museum-crete@cha.forthnet.gr
 http://econsc.chem.auth.gr/default.htm

 www.xania.gr
www.venizelos-foundation.gr 
Email: info@venizelos-foundation.gr
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου  www.kam-arsenali.gr
Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου  Email: ikd@cha.forthnet.gr
Φιλολογικός Σύλλογος Χρυσόστομος  www.chrysostomos-chania.gr 
Email : chrysostomos@otenet.gr
 www.pinakothiki-chania.gr
 www.e-logos.gr
Δήμος Χανίων  www.chania.gr
 http://www.horc.gr/themata.php?show=on&id=109&thema_id=4&lang=1
 www.crete.tournet.gr
www.school-life.gr 
info@school-life.gr
http://www.ims.forth.gr/joint_projects/e-mem/burial_customs-gr.htm#modern_times
www.skrip.gr
www.anxa.gr 
www.theriso.gov.gr
www.dimosarmenon.gr
www.holiday.gr
www.crete.tournet.gr/Traditional_House_Fenareti-sm-9235-el.jsp
www.dimos-armenon.gr
www.el.wikipedia.org/wiki
www.in.gr/agro
www.platanias.gr
www.entercity.gr
www.afrata.gr
www.noxia.gr
www.wiw.gr/greek/vamos_municipality_of_fre
www.akrotiricrete.com
www.dhmoi.gr
www.nhmc.uoc.gr
www.georgioupolis.gov.gr
www.georgioupolis.gr
www.krionerida.gr/
www.dimos-vamos.gr
www.crete-estate.com/malaxa/
www.musuron.gr
http://hellas.teipir.gr/prefectures/greek/Xanion/XoraSfakion.htm
http://www.explorecrete.com/crete-west/GR-Sfakia.html
www.agrotravel.gr
www.interkriti.org
www.kissamos.gr
www.souda.gr
www.ims.forth.gr

 
   

 

 
Αξεσουάρ, Κοσμήματα, Βέρες  
 
Γραφεία Οργάνωσης Γάμων  
 
Αξεσουάρ, Κοσμήματα, Βέρες  
 
Στολισμός Εκκλησίας  
 
Η Ανθοδέσμη  
 
Προσκλητήρια, Ευχαριστήρια Γάμου  
 
Αναγγελία  
 
Οικογενειακή Μερίδα  

 

  Επιστροφή στην Κορυφή  
 
       

Οδηγίες χρήσης του iChania
Πληροφορίες για τον Επαγγελματία
Τρόποι Προβολής της Επιχείρησης Σας
Επικοινωνία με iChania
Καταχωρηθείτε - Διόρθωση Καταχώρησης
Πηγές

 
Λίγα λόγια για το Νομό Χανίων
Πληροφορίες για τους Δήμους
Χάρτης των Χανίων
Καιρός στα Χανιά
Φωτογραφίες στα Χανιά


ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
κατασκευή, φιλοξενία, domains
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προβολή, marketing, συμβουλευτική
ΜΜΕ εκδόσεις, ραδιόφωνο
ΓΡΑΦΙΚΑ λογότυπα, κάρτες, έντυπα
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - SERVICE σε υλικά Η/Υ και λογισμικό
  
 

 

 

 

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του chania-citizen-guide.gr διατίθεται στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή αναδημοσίευσή του, σε οποιοδήποτε μέσο, με ή χωρίς επεξεργασία, χωρίς την γραπτή άδεια των εκδοτών.

Α. Παπανδρέου 53, 73100 Χανιά - Κρήτη
Τηλ.: 28210 40690, Κινητό: 6944853876
E-mail: info@gxg.gr Web Site:
www.gxg.gr