Aluminum und Eisen Aufbauten in Chania - Chania Business Guide

„DORAL“

„BIOSET“ – MICHAKIS BARDIS

„ALOUTEK“ – ZACHARIOUDAKIS S.A.

„ETEM ALOUMINOKATASKEYES“ – FRAGKOGIANNAKI

„TECHNALUMIN“ – FRAGKIOUDAKIS G. AN

„TECHNALUMIN“ – FRAGKIOUDAKIS AN.

„METAL“ – GRIGORAKIS I.

„EYROPA“ – KOTZAMPASAKIS & YII

EUROTECHNAL

„EUROTEC“ – KASIOTAKIS G.

„EUROTEC“ – KASIOTAKIS G.

„EUROPA“ – KOUTSOKELAKIS ALEKS.

„EURONORM“ – SIFAKIS I.

„EURODOMIKI“ – AMPELIKAKIS P.

„BIOMETAL“ – LEBENTAKIS & MOUSTERAKIS OE

„ALOUMINOTECHNIKI“ – MATHIOULAKIS AN.

„ALOUMINOMETAL“ – PANTELAKIS & MYLONAKIS

„ZERO“ – KASIOTAKIS GIORGOS

„ZERO“ – KASIOTAKIS GIORGOS

„VIOMETALE“ – DIMITROULAKIS G.

„UNVISION A.E.“

„TECHNALUMIN» – FRAGKIOYDAKIS G. AN.

„TECHNALUMIN» – FRAGKIOYDAKIS G. AN.

„TECHNALUMIN“ – FRAGKIOUDAKIS G. AN

„METALKAT“ – TOMAZINAKIS – KITRINORINIS

„KRETA METAL AE“

„KOTSAMPASAKI AFI O.E.“

„ZOLINDAKIS“

„EYROKAS“ – KOKOLAKIS – STEFANIDIS

„EYROSTYL“ – AMPELIKAKIS STEFANOS

„DERMITZAKIS“

„DERMITZAKIS“

„BIOMETAL“ – LEBENTAKIS – MOUSTERAKIS O.E.

«VIOSET» – MIXAKIS VARDIS

«VIOMETAL» – LEVENTAKIS & MOYSTERAKIS

«VIOMETAL» – LEVENTAKIS & MOYSTERAKIS

«ALMAPLAST A.E.V.E.»

„TEXNOMETALLIKI» – KONTAKIS ST.

„TECHNOMETAL“ – KOMPITSAKIS GIORGOS

„STAR ALOVMIN» – ARAMP DIMITRIS

„MORFOMETAL“ – KANTILIERAKIS KO.

„MORFOMETAL“ – KANTILIERAKIS K.

„METALOUMIN“ – GIANNOULAKIS E.

«DERMITZAKIS»

METAL CREATIONS ARIS K

«ALOYMINOMETAL» – PANTELAKIS & MYLONAKIS

«VIOMETALE» – DIMITROYLAKIS G.

«VIOMETALE» – DIMITROYLAKIS G.