ΕΡΜΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – Γεώργιος Ν. Μανουσέλης – Κωνσταντίνος Πρωτοπαπαδάκης

ΕΡΜΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – Γεώργιος Ν. Μανουσέλης – Κωνσταντίνος Πρωτοπαπαδάκης

Η ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ είναι μία ανεξάρτητη εταιρεία παροχής μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης οι υπηρεσίες της εταιρείας μας συμβάλλουν στην διαχείριση των αλλαγών, στην αναδιοργάνωση, στον στρατηγικό σχεδιασμό, στην εισαγωγή καινοτομιών και στο τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τόσο του ιδιωτικού όσο και δημόσιου τομέα.

Στείλτε το μήνυμά σας