Μανιάς Κατασκευαστική – Γενικές Κατασκευαστικές Εργασίες

Μανιάς Κατασκευαστική – Γενικές Κατασκευαστικές Εργασίες

Η εταιρεία Μανιάς κατασκευαστική ιδρύθηκε από τον Μανιά Κωνσταντίνο τον Οκτώβριο του 2016 και εδρεύει στο Αρώνι Ακρωτηρίου στην πόλη των Χανίων, ενώ αναλαμβάνει εργασίες σε περιοχές από όλη την Ελλάδα.

Δραστηριοποιείται στους τομείς κατασκευαστικών εργασιών, οικοδομικών αδειών, εύρεση ακινήτων, τεχνικών εργασιών, αναπαλαιώσεων – ανακαινίσεων όπως και την κατασκευή ενεργειακών έργων, ενώ ο κύριος όγκος των εργασιών μας είναι οι κατασκευαστικές εργασίες και συγκεκριμένα η κατασκευή κατοικιών με το κλειδί στο χέρι.

Στείλτε το μήνυμά σας