Εiendomsmegling byråer - Meglere - Konstruksjoner i Chania - Chania Business Guide

Building Projects, Topographic Applicatio, Energy Projects – Gavrilakis Ioannis

Building Projects, Topographic Applicatio, Energy Projects – Gavrilakis Ioannis

Technical Office Chania | Roula Kouloumudioti

ALEXIOS TSAGARAKIS

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΛΙΛΙΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

«BIOSET» – MICHAKIS BARDIS

«ALOUTEK» – ZACHARIOUDAKIS S.A.

«ETEM ALOUMINOKATASKEYES» – FRAGKOGIANNAKI

«EUROTEC» – KASIOTAKIS G.

«EUROTEC» – KASIOTAKIS G.

«EUROPA» – KOUTSOKELAKIS ALEKS.

«EURONORM» – SIFAKIS I.

«EURODOMIKI» – AMPELIKAKIS P.

«TECHNALUMIN» – FRAGKIOUDAKIS G. AN

«TECHNALUMIN» – FRAGKIOUDAKIS AN.

«METAL» – GRIGORAKIS I.

«EYROPA» – KOTZAMPASAKIS & YII

EUROTECHNAL

«VIOMETALE» – DIMITROULAKIS G.

«TECHNALUMIN» – FRAGKIOYDAKIS G. AN.

«TECHNALUMIN» – FRAGKIOYDAKIS G. AN.

«TECHNALUMIN» – FRAGKIOUDAKIS G. AN

«BIOMETAL» – LEBENTAKIS & MOUSTERAKIS OE

«ALOUMINOTECHNIKI» – MATHIOULAKIS AN.

«ALOUMINOMETAL» – PANTELAKIS & MYLONAKIS

«ZERO» – KASIOTAKIS GIORGOS

«ZERO» – KASIOTAKIS GIORGOS

«EYROKAS» – KOKOLAKIS – STEFANIDIS

«EYROSTYL» – AMPELIKAKIS STEFANOS