Rettslige prosedyrer

Bryllup i Chania, Generell informasjon

Juridiske prosedyrer

Bryllup i Chania, Generell informasjon
Utstedelse av ekteskapsattest

Den kompetente tjenesten for utstedelse av et ekteskapsattest er den aktuelle kommunen eller samfunnet.

Nødvendige støttedokumenter:

1. Søknad – Ansvarlig uttalelse
2. Politi-ID for begge
3. For et religiøst bryllup, et sertifikat fra kirken som ble vurdert av bispedømmet
4. For en sivil ekteskapserklæring fra borgermesteren eller presidenten for fellesskapet for utførelsen av et sivilt ekteskap
5. Oppholdstillatelse for utlendinger

Gjennomføringstid

Erklæringen må avgis innen 40 dager etter bryllupsdatoen. Hvis erklæringen avgis innen tre måneder etter bortfallet av 40 dager, påføres et stempel på 4,40 euro. Etter utløpet av denne fristen (40 dager + 3 måneder) påføres et stempel på 13,5 euro.

Ekteskapserklæring i kommuneregistrene

Den kompetente tjenesten for ekteskapserklæringen i kommuneregistrene er den aktuelle kommunen eller samfunnet.

Nødvendige støttedokumenter

1. Søknad – Ansvarlig uttalelse utstedt av Tjenesten eller KEP
2. Politi-ID
3. Ekteskapsattest

Du trenger ikke bruke noe på prosessen ovenfor.

Utstedelse av en kopi av ekteskapsattest

Utstedelsen av en kopi av ekteskapsattesten gjøres av den aktuelle kommunen eller samfunnet eller gjennom KEP.

Nødvendige støttedokumenter

1. Søknad – Ansvarlig uttalelse gitt av tjenesten eller KEP
2. Demonstrasjon av to politi-ID-er

Kostnaden for utstedelse av en kopi av ekteskapsattesten er null.

Utstedelse av et sertifikat for ikke-oppløsning av ekteskapet

Utstedelsen av et sertifikat for ikke-oppløsning av ekteskapet gjøres av den relevante førsteinstansretten eller gjennom KEP

Nødvendige støttedokumenter

1. Sertifikat for sivilstand
2. Attest for nære slektninger (eller erklæring fra tingretten) i tilfelle død
3. Ansvarlig lovuttalelse 1599/86 hvor det heter at: “ekteskapet mitt som fant sted den ………… har ikke blitt oppløst. med ………… .. a) til dagen for hans / hennes død som skjedde den ……… .. b) til i dag. ”

Fremgangsmåten ovenfor koster deg 1 euro

Åpne en familiedel på grunn av ekteskap

Den kompetente avdelingen for å åpne en familiedel er den aktuelle kommunen eller samfunnet. Prosessen utføres også gjennom KEP.

Nødvendige støttedokumenter

1. Søknad – Ansvarlig erklæring utstedt av den kompetente tjenesten eller KEP. Den ansvarlige erklæringen må lyde: «På mitt eget ansvar og å vite sanksjonene gitt i bestemmelsene i par. 6 i artikkel 22 i lov 1599/1986, erklærer jeg at jeg ikke har åpnet en familiedel i en annen kommune»
2. Politi-ID
3. Autorisasjon hvis den direkte berørte ikke kan delta
4. Kopier av selvangivelse fra to personer
5. Kopi av PPC / OTE-konto
6. Fødselsattest
7. Ekteskapsattest
8. Fødselsattest

Du trenger ikke betale noe for å åpne en familiedel.