Διαφήμιση Χανιά
Η μεγαλύτερη προβολή για την επιχείρηση σας

Οι τρόποι προβολής της επιχείρησής σας ποικίλουν ανάλογα με το κοστολόγιο που εσείς διαθέτετε. Έχετε τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στους εξής τρόπους:

1) CCG-BC

Καταχώρηση με επαγγελματική κάρτα διαστάσεων 336×210 pixels, η οποία σχεδιάζεται με βάση τις επιθυμίες σας. Η προβολή της ισχύει για 1 χρόνο στην επαγγελματική κατηγορία που ανήκετε και μεταφράζεται στις 4 γλώσσες του επαγγελματικού μας οδηγού. Μετά το πέρας του ένα χρόνου ακολουθεί ανανέωση εφόσον το επιθυμήσετε.

2) CCG-BCC

Καταχώρηση με επαγγελματική κάρτα διαστάσεων 336×210 pixels και λεπτομερειακή σελίδα διαστάσεων 680×585 pixels οι οποίες σχεδιάζονται με βάση τις επιθυμίες σας. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας του πελάτη με την επιχείρησή σας συμπληρώνοντας τη διαθέσιμη φόρμα επικοινωνίας. Η προβολή τόσο της κάρτα όσο και της σελίδας έχει ισχύ για ένα χρόνο στην επαγγελματική κατηγορία στην οποία ανήκετε και μεταφράζεται στις 4 γλώσσες του επαγγελματικού μας οδηγού. Μετά το πέρας του ένα χρόνου ακολουθεί ανανέωση εφόσον το επιθυμήσετε.

2b)

Καταχώρηση με επαγγελματική κάρτα διαστάσεων 336×210 pixels, λεπτομερειακή σελίδα διαστάσεων 680×585 pixels και δυνατότητα προσθήκης φωτογραφιών και video της επιχείρησής σας, καθώς και ακριβή εντοπισμό της επιχείρησής σας στον χάρτη. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας του πελάτη με την επιχείρησή σας συμπληρώνοντας τη διαθέσιμη φόρμα επικοινωνίας. Η προβολή τόσο της κάρτα όσο και της σελίδας έχει ισχύ για ένα χρόνο στην επαγγελματική κατηγορία στην οποία ανήκετε και μεταφράζεται στις 4 γλώσσες του επαγγελματικού μας οδηγού. Μετά το πέρας του ένα χρόνου ακολουθεί ανανέωση εφόσον το επιθυμήσετε.

3) HBR2

Μικρό εναλλασσόμενο διαφημιστικό Banner διαστάσεων 270×100 pixels στο πάνω μέρος όλων των σελίδων του Chania Citizen Guide, για επιπλέον προώθηση και προβολή της επιχείρησής σας (εκμεταλλευόμενοι την μεγάλη επισκεψιμότητα του CCG), σχεδιαζόμενο βάση των επιθυμιών σας με ισχύ 6 μηνών και υπεσύνδεσμο προς την ιστοσελίδα σας ή την καταχώρησή σας. Στην προβολή αυτή διατίθεται δωρεάν η καταχώρηση με Κάρτα και Σελίδα στην αντίστοιχη επαγγελματική κατηγορία (σε 4 γλώσσες) για χρονικό διάστημα 1 χρόνο, στις σελίδες του επαγγελματικού και τουριστικού οδηγού του Ν. Χανίων : www.chania-citizen-guide.gr

4) HBR1

Μεγάλο εναλλασσόμενο διαφημιστικό Banner διαστάσεων 700×100 pixels στο πάνω μέρος όλων των σελίδων του Chania Citizen Guide, για επιπλέον προώθηση και προβολή της επιχείρησής σας (εκμεταλλευόμενοι την μεγάλη επισκεψιμότητα του CCG), σχεδιαζόμενο βάση των επιθυμιών σας με ισχύ 6 μηνών και υπεσύνδεσμο προς την ιστοσελίδα σας ή την καταχώρησή σας. Στην προβολή αυτή διατίθεται δωρεάν η καταχώρηση με Κάρτα και Σελίδα στην αντίστοιχη επαγγελματική κατηγορία (σε 4 γλώσσες) για χρονικό διάστημα 1 χρόνο, στις σελίδες του επαγγελματικού και τουριστικού οδηγού του Ν. Χανίων : www.chania-citizen-guide.gr

5) AD-R1

Εναλλασσόμενο banner άμεσης προβολής της επιχείρησής σας διαστάσεων 270×100 pixels εμφανιζόμενο σε όλες τις σελίδες του οδηγού για επιπλέον προώθηση και προβολή της επιχείρησής σας (εκμεταλλευόμενοι την μεγάλη επισκεψιμότητα του CCG). Αυτού του είδους η προβολή έχει μεταβλητή διάρκεια και υπάρχει δυνατότητα υπερσυνδέσμου προς την ιστοσελίδα σας σύμφωνα με επιθυμία σας.

6) LGR1

Προβολή λογότυπου στη δεξιά πλευρά των αποτελεσμάτων της αναζήτησης. Αυτού του είδους η προβολή έχει ισχύ 6 μηνών, υπάρχει δυνατότητα υπερσυνδέσμου προς την ιστοσελίδα σας ή την καταχώρησή σας σύμφωνα με επιθυμία σας και διατίθεται δωρεάν η καταχώρηση με Κάρτα και Σελίδα στην αντίστοιχη επαγγελματική κατηγορία (σε 4 γλώσσες) για χρονικό διάστημα 1 χρόνο, στις σελίδες του επαγγελματικού και τουριστικού οδηγού του Ν. Χανίων : www.chania-citizen-guide.gr