Klesbutikker i Chania - Chania Business Guide

«EMBARGO» – MARKOYLAKI AFOI

«DONNA» – FILIPPAKI A.

«DNA STAR» – PANIERAKI AIK.

«DIVA»

«DIESEL» – KASTRISLOY – MPOATAKIS

«DETAIL»

«DE NOVO»

«DE FACTO» – GLYMIDAKI M.

«DARLING»

«GIORGIO DI DIODIO»

«GIES» – LIMNLOY G.

«GAVRINI» -TSOYROYNAKIS TH.

«FORMULA 1»

«FOR MEN» – SOKIMIDIS D.

«FOR YOU» – ARXONTAKI G.

«FLASH» – MANTAKA ELENI

«FEMME» – AGGELAKI ARGYRO

«FEDRA»

«EXTREME» – CLOTHES – SHOES – ACCESSORIES

«KISMET» – MARECHAL SUSAN

«KISMET»

«JEAN -TZIN» – TSILIMIGKAKIS I.

«JEAN CENTER KM» – KAVALARAKIS EM.

«IMATIO» – FRADELAKI G.

«INTUITLON» – KAYKALA KATERINA

«GIETTO» – XLIAOYTAKI M.

«GUSTO» – XINOY AFOI

«GRAND PRIX»

«GLORY» – KOTSIFAKI M. EPE

«MANDARINO»

MD FASHION: MAYRODIMITRAKIS DIMITRIS – XL, XXL TO 8XL – LARGE AND EXTRA LARGE SIZES

«LEVON»

«LEATHER CLOTHES» – KARAPANNAKIS K.

«LEATHER BAZZAR» – VALYRAKI XR.

«LATLNUS» – MOYTSAKI TR

«LAFAYET» – ANASTASAKI E.

«LACOSTE»

«LACOSTE»

«RAFAELLA» – TSILIMIGKAKI ZERVOYDAKI

«PRET A RORTER» – MALANDRAKI MARIA

«POSTO ITALIANO»

«POSTO ITALIANO»

«PARTHENIS» – PARTHENI XR.

«PALAZZO DI LOUKAS» – KARADIMOS L.

«MORGAN»

«MONTAGE» – MARGARONI AFOI

«MILANO» – TSOYRAKIS EM.

«MARINO’S»

«SHOPING CENTRE» – AKOYMIANAKIS ANT.

«SHOPING CENTRE» – AKOYMIANAKIS ANT.