Εδαφομηχανική Κρήτης – Mελέτη και κατασκευή Ειδικών Γεωτεχνικών έργων στην Κρήτη

Εδαφομηχανική Κρήτης – Mελέτη και κατασκευή Ειδικών Γεωτεχνικών έργων στην Κρήτη

Mελέτη και κατασκευή Ειδικών Γεωτεχνικών έργων θεμελίωσης, Υδρογεωτρήσεων καθώς και την κατασκευή έργων εξοικονόμησης ενέργειας με εξειδίκευση σε Εφαρμογές Γεωθερμίας στην Κρήτη.

Η Εταιρία μας με το διακρητικό τίτλο «ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ» ασχολείται με την μελέτη και την κατασκευή Ειδικών Γεωτεχνικών έργων θεμελίωσης , Υδρογεωτρήσεων καθώς και την κατασκευή έργων εξοικονόμησης ενέργειας με εξειδίκευση σε Εφαρμογές Γεωθερμίας.

Τα Πτυχία της Εταιρίας για την εκτέλεση Έργων είναι 1ης κατηγορίας για Έργα Γεωτρήσεων & 1ης κατηγορίας για Έργα Αποκάλυψεων Μεταλλείων καθώς και ΜΕΚ για έργα Σηράγγων και Μεταλουργικών Βιομηχανιών.

Στελεχώνεται από Μόνιμο Επιστημονικό προσωπικό & πολυετή μόνιμη συνεργασία με εξειδικευμένα Γραφεία Γεωτεχνικών Μελετών & Αντιστηρίξεων με πτυχία μελετών κατηγορίας Γεωλογικών-Γεωτεχνικών – Περιβαλλοντικών Μελετών (20 ,21 , 27).

 

Στείλτε το μήνυμά σας