Μηχανικοί - Τεχνικά Γραφεία - Κατασκευαστικές Εταιρίες στα Χανιά - Chania Business Guide

ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

«ΑΡΚΤΟ» – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

«ΑΚΤΕΡ ΑΤΕ» – ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ – ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

«ΝΕΟΔΟΜΗ» – ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Ι.