Πολιτικός Μηχανικός Μιχαήλ Ιακ. Πετράκης – Έτοιμα κτίρια