Edafomichaniki Crete – Geoteknisk grunnarbeid, vannbrønner og energibesparende prosjekter i Kreta

Edafomichaniki Crete – Geoteknisk grunnarbeid, vannbrønner og energibesparende prosjekter i Kreta

Geotekniske grunnverk, vannbrønner og energibesparende prosjekter med spesialisering i geotermiske applikasjoner på Kreta

Selskapet med tittelen “EDAFOMICHANIKI CRETE” arbeider med design og konstruksjon av Geotechnical Foundation Works, Water Wells and Energy-Saving Projects with specialization in Geothermal Energy Applications

I offentlige arbeider er vårt vitnemål første kategori for boreprosjekter og utvinning av gruvedrift, med erfaring innen tunnelbygging

Selskapet er bemannet av fast vitenskapelig personale og har etablert langvarig samarbeid med spesialiserte geotekniske ingeniører.

Selskapets aktiviteter dekker området Kreta, Hellas.

Send meldingen din