Pontikakis Nikolaos – Advokat i Chania

Pontikakis Nikolaos – Advokat i Chania

KOMPETANSEOMRÅDER

Leieavtaler
Eiendom
Ekte rett og tinglysing
Arvelig
Familie Jus
Overgjeldte husholdninger og bedrifter
Forretningsjuss
Selgers ansvar i fast eiendom samt løsøre
Verdipapirer
Skogkart
Forvaltningsdomstol
Lov om forpliktelser
Bilulykker
Utførelsesforsøk
Etablering av en e-butikk
Etablering av foreninger
Oversettelser til engelsk, fransk, tysk
Strafferett
Oppholdstillatelse for utlendinger av alle slag, GULLVISA
Anerkjennelse og gjennomføring av utenlandske avgjørelser i Hellas
Varemerker
Varemerkeregistrering

Send meldingen din