Ποντικάκης Νικόλαος – Δικηγόρος στα Χανιά

Ποντικάκης Νικόλαος – Δικηγόρος στα Χανιά

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Μισθώσεις
Ακίνητα
Εμπράγματο δίκαιο και Κτηματολόγιο
Κληρονομικά
Οικογενειακό Δίκαιο
Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις
Εμπορικό Δίκαιο
Ευθύνη πωλητή σε ακίνητο αλλά και κινητό πράγμα
Αξιόγραφα
Δασικοί χάρτες
Διοικητικά Δικαστήρια
Ενοχικό δίκαιο
Αυτοκινητικά ατυχήματα
Δίκες περί την εκτέλεση
Ίδρυση e-shop
Ίδρυση σωματείων
Μεταφράσεις σε Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά
Ποινικό Δίκαιο
Άδεια διαμονής αλλοδαπών όλων των ειδών, ΧΡΥΣΗ ΒΙΖΑ
Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων στην Ελλάδα
Εμπορικά Σήματα
Κατοχύρωση Σήματος

Στείλτε το μήνυμά σας