Fraggedaki Bros A.E. – Byggematerialer i Chania

Fraggedaki Bros A.E. – Byggematerialer i Chania

Generelt skiller de seg ut i tak-, mur- og veggbekledningssystemer. De er en av de mest moderne måtene å bygge og dekorere interiør på, og gir produsenten raskere konstruksjonsmuligheter med større dimensjonsnøyaktighet. De tillater enkel konstruksjon i svært komplekse design, i gamle eller nye bygninger. De belaster konstruksjonen mindre på grunn av gipsplatens liten vekt. Til slutt bidrar de i kombinasjon med de andre materialene til tørre bygningssystemer, i konstruksjonens varmeisolasjon, brannmotstand og lydisolasjon.

Materialene i Dry Building Systems (DRC) blir undersøkt som følger:

Gipsplater
Metallprofiler
Oppheng / fester / tilbehør S.X.D.
Fuging / sveising / overflatebehandlingsmaterialer
Installasjonsskruer for gipsplater
Feste bånd / lydisolering
Sanitetsartikler
Gipsbokser
Elektriske bokser

Send meldingen din