Φραγγεδάκη Αφοι Α.Ε. – Οικοδομικά Υλικά στα Χανιά

Φραγγεδάκη Αφοι Α.Ε. – Οικοδομικά Υλικά στα Χανιά

Γενικά, διακρίνονται σε Συστήματα Οροφών, Τοιχοποιΐας και Επενδύσεων Τοίχων. Αποτελούν έναν από τους πλέον σύγχρονους τρόπους δόμησης και διακόσμησης εσωτερικών χώρων παρέχοντας στον κατασκευαστή δυνατότητες ταχύτερης κατασκευής με μεγαλύτερη ακρίβεια διαστάσεων. Δίνουν την δυνατότητα εύκολης κατασκευής σε ιδιαίτερα πολύπλοκους σχεδιασμούς, σε παλιά ή νέα κτίρια. Επιβαρύνουν λιγότερο την κατασκευή λόγω του μικρού ίδιου βάρους της γυψοσανίδας. Τέλος, συνεισφέρουν σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα υλικά των συστημάτων ξηράς δόμησης, στην θερμομόνωση, πυραντοχή και ηχομόνωση των κατασκευών.

Τα υλικά των Συστημάτων Ξηράς Δόμησης (Σ.Ξ.Δ.) εξετάζονται ως εξής:

Πλάκες Γυψοσανίδων
Μεταλλικά Προφίλ Σ.Ξ.Δ
Αναρτήσεις/Συνδετήρες/Εξαρτήματα Σ.Ξ.Δ
Υλικά Αρμολόγησης/Συγκόλλησης/Επεξεργασίας Επιφανειών
Βίδες Τοποθέτησης Γυψοσανίδων
Ταινίες Αρμολόγησης/Ηχομονωτικές
Αναρτήσεις Ειδών Υγιεινής
Θυρίδες Γυψοσανίδας
Ηλεκτρολογικά Κουτιά

Στείλτε το μήνυμά σας