ΠΩΛΗΣΗ, Service Η/Υ – The Computer Guy

ΠΩΛΗΣΗ, Service Η/Υ – The Computer Guy

Επισκευή υπολογιστών Χανιά, πώληση υπολογιστών Χανιά Επισκευή Hardware (υλικού) Ανίχνευση και Αφαίρεση Κακόβουλων προγραμμάτων Ιών, spyware, malware, trojans, worms Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος (format) Ανάκτηση Δεδομένων / Δημιουργία backup Αναβαθμίσεις Υπολογιστών – Συμβουλές αναβάθμισης Συντήρηση – Καθαρισμός

Στείλτε το μήνυμά σας