Τηλεματικά M2M & Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Τηλεματικά M2M & Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Τηλεματικά M2M Συστήματα
Έπειτα από 15 χρόνια στο αντικείμενο της τηλεματικής, μπορούμε να ισχυριστούμε οτι είμαστε στην πρωτοπορία, κάτι το οποίο φαίνεται στην πεντάχρονη εγγύηση που μπορούμε να δώσουμε. Ισχυρό μας πλεονέκτημα, είναι ο δικής μας κατασκευής κοντρόλλερ, κατασκευασμένος επάνω σε πλακέττες ανοικτού κώδικα, με αποτέλεσμα να έχουμε την δυνατότητα να προσαρμόσουμε τον controller σε κάθε απαίτηση. Μπορούμε να εγγυηθούμε την ύπαρξη controller για έναν βαθύ χρονικό ορίζοντα 20ετίας.

Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Μελέτη και σχεδιασμός, αδειοδότηση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτόνομων ή συνδεδεμένων με το ηλεκτρικό δίκτυο, φωτοβολταϊκά συστήματα συμψηφισμού ενέργειας (netmetering ).

Στείλτε το μήνυμά σας