Ektefellens etternavn

Bryllup i Chania, Generell informasjon

Inntil for noen år siden var det obligatorisk for kvinner å motta ektemannens etternavn etter bryllupet. I henhold til den nye sivile koden er det ikke nødvendig for kvinner å endre etternavnet på identifikasjonskortet, passet, offentlige registreringsbøker og offentlige lister.

Den moderne kvinnen kan velge om hun vil beholde etternavnet eller motta ektemannens etternavn. Dette er en stor bragd som har å gjøre med frigjøring av kvinner og respekt for deres rettigheter.

Den obligatoriske endringen av kvinnens etternavn tidligere og det faktum at det var irreversibelt, avslørte i stor grad hvordan kvinner ble ansett av ektemenn og samfunnet, et underordnet vesen uten rettigheter. En kvinne eksisterte bare ved sin manns side.

I Hellas velger en stor andel kvinner å beholde etternavnet etter bryllupet. Mannen samtykker vanligvis til dette.
Tvert imot mottar mannen ikke ektefellens etternavn etter bryllupet. Dette regnes som nedverdigende og hånende.
Vi er optimistiske til at greske ektemenn i fremtiden vil bli mer forsonende når det gjelder dette spørsmålet, og vil slutte å vurdere det fornedrende for dem. Det er en indikasjon på kjærlighet, respekt og beundring for kona.