Lov – prosedyrer og problemer

Bryllup i Chania, Generell informasjon

Paret må være 18 år og eldre. Hvis noen er under 18, godtar staten ekteskapet så lenge ingen er under 14 år. I dette tilfellet er det nødvendig med et skriftlig samtykke fra foreldrene, vergen eller foresatte.

Et ekteskap anses å være av incest og forbudt når paret er blodrelatert fra første til fjerde grad. Også når det gjelder et ekteskap i andre grad, selv om ekteskapet som forholdet kom fra, blir avsluttet. Et ekteskap er forbudt i tilfelle adopsjon, dvs. et ekteskap mellom adoptert og adoptivforelder, mellom adopterte barn og til og med mellom deres avkom, selv om adopsjonen er avsluttet.

Barn som har samme gudfar betraktes som åndelige søsken og kan derfor ikke gifte seg i følge den gresk-ortodokse kirken.

Hvis fremtidige ektefeller tidligere var gift og ønsker å gifte seg på nytt, må de ha skilt seg.

I den ortodokse kirken er ikke ekteskap mellom en kristen og ikke-kristen tillatt. For å ha et slikt ekteskap mulig, må ikke-kristne døpes og bli kristen. Protestanter og katolikker regnes som kristne, derfor kan et ekteskap være tillatt, og i et slikt tilfelle kan to seremonier fungere under forutsetning av at den ortodokse bryllupsseremonien finner sted.

Til slutt, i Hellas, er ikke et bryllup mellom personer av samme kjønn tillatt. Et ekteskap mellom homofile godtas ikke av kirken, og det er ingen gresk lov som muliggjør et slikt bryllup.