Proklamasjon

Bryllup i Chania, Generell informasjon

Det første trinnet du må ta før du bestemmer deg for om du skal ha et religiøst bryllup eller en sivil seremoni, er å få en bryllupsmelding plassert i en dagsavis i regionen der du bor. Det er ikke nødvendig å vite den eksakte datoen for bryllupet, men publikasjonen må ikke være tidligere enn tre måneder og minst 15 dager før bryllupet, ellers er kunngjøringen ugyldig.

Kunngjøringen vil ha parenes navn og etternavn, foreldrenes navn, mors pikenavn, fødested og bosted og området der bryllupet vil finne sted. Ovennevnte data leveres og skrives på et skjema som du vil få, og vil bli publisert i kolonnene. Bryllupskunngjøringen blir deretter presentert i kirken eller kommunen som gir deg ekteskapslisensen.

Årsaken til at bryllupet må kunngjøres i en avis i ditt bostedsområde, er at folk på denne måten vil vite at du skal gifte deg og ikke trenger å skjule noe som er kritisk. Samtidig skapes muligheten for alle som av ulike årsaker ønsker å gjøre innsigelse mot ekteskapet.