Erverv av slektstre-sertifikatet

Bryllup i Chania, Generell informasjon

Åpne familie etter ekteskapsdel

Kontoret for åpningsdelen er den berørte familien kommune eller samfunn. Prosessen håndteres gjennom ADS.

Påkrevde dokumenter

1. Søknad – Erklæring utstedt av den aktuelle avdelingen eller ADS. Erklæringen skal skrive: «På mitt personlige ansvar og med viten om straffene som er fastsatt i artikkel 22 nr. 6 i lov 1599/1986, erklærer jeg at jeg har åpnet en annen familie rasjonell by»

2. Identitetsforbrytelse

3. Autorisasjon kan ikke være direkte berørt av nåtiden

4. Kopier av selvangivelse for to personer

5. Dupliser PPC / OTE-konto

6. Fødselsattest

7. Ekteskap

8. Fødsel av Lixiarchiki

For å åpne familiedelen måtte betale noe.