Γενικές Πληροφορίες

Οικογενειακή Μερίδα

Αρμόδια υπηρεσία για το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας είναι ο οικείος Δήμος ή Κοινότητα. Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω ΚΕΠ. Απαραίτητα δικαιολογητικά 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που χορηγείται απο την αρμόδια Υπηρεσία ή το ΚΕΠ. Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να γράφει: « Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται απο τις διατάξεις […]

Πολιτικός Γάμος

Εάν επιλέξετε πολιτικό γάμο μη νομίσετε ότι απαιτείται λιγότερη γραφειοκρατική διαδικασία προκειμένου να εκδοθούν οι άδειες γάμου. Αρμόδια υπηρεσία για τον πολιτικό γάμο είναι ο Δήμος , επομένως άδεια γάμου εκδίδεται από τον κάθε μελλόνυμφο, χωριστά από το Δήμο της κατοικίας του. Επιπλέον η έκδοση άδειας γάμου είναι διαφορετική για τους Έλληνες πολίτες , για […]

Επώνυμο Παιδιών

Είτε πρόκειται για θρησκευτικό είτε για πολιτικό γάμο το ζευγάρι είναι υποχρεωμένο να αποφασίσει και να δηλώσει από πριν το επώνυμο των παιδιών που θα αποκτήσει. Οι μελλόνυμφοι μπορούν να προσδιορίσουν το επώνυμο των παιδιών τους σε συμβολαιογράφο, παπά ή δήμαρχο με αμετάκλητη δήλωση. Σύμφωνα με το νόμο περί Ισότητας λοιπόν πρέπει να επιλεχθεί το […]

Επίθετο Συζύγου

Μέχρι και πριν μερικά χρόνια, οι γυναίκες μετά το γάμο αποκτούσαν υποχρεωτικά το επίθετο του συζύγου τους. Σύμφωνα όμως με το νέο αστικό κώδικα η γυναίκα δεν είναι απαραίτητο ν’ αλλάξει το επίθετο της στην ταυτότητα της, στο διαβατήριο της, σ’ όλα τα δημόσια βιβλία μεταγραφών και υποθηκών, στους δημόσιους καταλόγους. Η σύγχρονη γυναίκα είναι […]

Νομικά Προβλήματα

Απαραίτητη προϋπόθεση για να παντρευτούν δυο άνθρωποι είναι να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους γιατί τότε σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία θεωρούνται ενήλικοι. Αν πρόκειται για ηλικίες από 14 έως 18 χρειάζεται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους αν δεν υπάρχουν γονείς. Για ενήλικες κάτω των 14 δεν επιτρέπεται […]

Άδεια Γάμου

Θρησκευτικός γάμος Αρχικά ο κάθε ένας απο τους μελλόνυμφους χρειάζεται να έχει πιστοποιητικό αγαμίας, βεβαίωση δηλαδή ότι δεν είναι δίγαμος. Το πιστοποιητικό αγαμίας εκδίδεται απο την ενορία στην οποία ανήκει ο κάθε ενας απο τους μελλόνυμφους. Για να σας δοθεί το πιστοποιητικό αγαμίας χρειάζεται να έχετε μαζί σας ένα πιστοποιητικό γέννησης (εκδίδεται απο το Δήμο […]

Αναγγελία

Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε πριν παντρευτείτε με θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο είναι η αναγγελία του γάμου σας σε μια ημερήσια εφημερίδα της περιοχής όπου θα τελεστεί αυτός. Δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζετε την ακριβή ημερομηνία του γάμου, ωστόσο η δημοσίευση πρέπει να γίνει όχι νωρίτερα από τρεις μήνες και τουλάχιστον 15 ημέρες […]

Τα Βασικά

Πριν αποφασίσετε να παντρευτείτε καλό είναι να γνωρίζετε πότε επιτρέπεται ένας γάμος. Σύμφωνα με το ελληνικό οικογενειακό δίκαιο δικαίωμα γάμου έχουν: Όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Αν κάποιος είναι κάτω των 18 η πολιτεία δέχεται το γάμο αρκεί να μην είναι κάτω των 14 κανείς από το ζευγάρι. Στην περίπτωση αυτή […]

Θρησκευτικός Γάμος

Για να μην μπερδευτείτε μ’ όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και τα χαρτιά που απαιτούνται για να παντρευτείτε, δείτε βήμα βήμα τι πρέπει να κάνετε. Όλες οι παρακάτω διαδικασίες πρέπει να γίνουν 6 μήνες τουλάχιστον πριν την τέλεση του γάμου γιατί τα πιστοποιητικά που θα εκδοθούν έχουν εξάμηνη ισχύ. Αρχικά ο κάθε ένας από τους μελλόνυμφους […]

Νομικές Διαδικασίες

Έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου Για την έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου αρμόδια Υπηρεσία είναι ο οικείος Δήμος ή κοινότητα. Απαραίτητα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση 2. Αστυνομική ταυτότητα και των δύο 3. Για θρησκευτικό γάμο βεβαίωση της εκκλησίας θεωρημένη από τη Μητρόπολη 4. Για πολιτικό γάμο δήλωση δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας για την τέλεση πολιτικού […]