Θρησκευτικός Γάμος

Γάμος στα Χανιά, Γενικές Πληροφορίες

Για να μην μπερδευτείτε μ’ όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και τα χαρτιά που απαιτούνται για να παντρευτείτε, δείτε βήμα βήμα τι πρέπει να κάνετε.

Όλες οι παρακάτω διαδικασίες πρέπει να γίνουν 6 μήνες τουλάχιστον πριν την τέλεση του γάμου γιατί τα πιστοποιητικά που θα εκδοθούν έχουν εξάμηνη ισχύ.

Αρχικά ο κάθε ένας από τους μελλόνυμφους χρειάζεται να έχει πιστοποιητικό αγαμίας, βεβαίωση δηλαδή ότι δεν είναι δίγαμος. Το πιστοποιητικό αγαμίας εκδίδεται από την ενορία στην οποία ανήκει ο κάθε ένας από τους μελλόνυμφους. Για να σας δοθεί το πιστοποιητικό αγαμίας χρειάζεται να έχετε μαζί σας ένα πιστοποιητικό γέννησης (εκδίδεται από το Δήμο στον οποίο ανήκει η οικογενειακή μερίδα των γονιών σας), μια υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105, την ταυτότητα σας, την εφημερίδα με την αναγγελία του γάμου σας (δυο φύλλα εφημερίδας για τον καθένα) και δύο μάρτυρες με τις ταυτότητες τους οι οποίοι θα υπογράψουν υπεύθυνα σε έντυπο ότι δεν είστε παντρεμένος – η. Οι μάρτυρες αυτοί δεν πρέπει να είναι συγγενείς πρώτου βαθμού, είναι προτιμότερο να πρόκειται για δυο φίλους σας. Στην περίπτωση που κάποιος από τους δυο σας δεν τελεί γάμο για πρώτη φορά χρειάζεται να έχει μαζί του το διαζύγιο αν πρόκειται για χωρισμό, τη ληξιαρχική πράξη θανάτου αν πρόκειται για χηρεία ή την δήλωση εξαφάνισης αν πρόκειται για εξαφάνιση.

Αφού πάρετε τα πιστοποιητικά αγαμίας από τις ενορίες σας, τα πηγαίνετε στην εκκλησία που θα γίνει ο γάμος, συνήθως πρόκειται για την ενορία της νύφης. Έχετε υπόψη σας πρέπει ήδη να έχετε αποφασίσει για το επώνυμο των παιδιών σας γιατί θα χρειαστεί να υπογράψετε αμετάκλητη δήλωση. Στην εκκλησία που θα γίνει ο γάμος συμπληρώνετε μια σχετική αίτηση που την πηγαίνετε στην αρχιεπισκοπή. Από εκεί την ίδια μέρα παίρνετε την άδεια γάμου, την οποία πηγαίνετε στην εκκλησία που θα γίνει το μυστήριο, έχοντας μαζί σας ένα παράβολο των 15 Ευρω. Ο παπάς την υπογράφει και στο εξής είστε έτοιμοι να ασχοληθείτε ήσυχοι με την οργάνωση του γάμου σας.
Η όλη παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει και από κάποιο άλλο πρόσωπο χωρίς την εξουσιοδότηση σας ή να την αναλάβει η εκκλησία.

Επιπλέον να γνωρίζετε ότι εάν επιλέξετε ο γάμος σας να γίνει σε ενορία διαφορετική από αυτή της νύφης χρειάζεται η ενορία της νύφης να δώσει τη σχετική άδεια για την τέλεση του γάμου στην ενορία που επιθυμείτε εσείς.