Τα Βασικά

Γάμος στα Χανιά, Γενικές Πληροφορίες

Πριν αποφασίσετε να παντρευτείτε καλό είναι να γνωρίζετε πότε επιτρέπεται ένας γάμος.

Σύμφωνα με το ελληνικό οικογενειακό δίκαιο δικαίωμα γάμου έχουν:

Όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Αν κάποιος είναι κάτω των 18 η πολιτεία δέχεται το γάμο αρκεί να μην είναι κάτω των 14 κανείς από το ζευγάρι. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η γραπτή συγκατάθεση των κηδεμόνων ή εάν δεν υπάρχουν κηδεμόνες οι υπεύθυνοι για την επιμέλεια των παιδιών.

Όσοι είναι σε διανοητική κατάσταση να κατανοήσουν το μυστήριο.

Αν κάποιος επιχειρεί δεύτερο γάμο χρειάζεται να έχει λύσει ή ακυρώσει τον προηγούμενο γάμο και να έχει περάσει ένας χρόνος από το διαζύγιο.

Σε περίπτωση θανάτου χρειάζεται ληξιαρχική πράξη θανάτου και να έχει περάσει ένας χρόνος από τη χηρεία.

Σε περίπτωση εξαφάνισης πρέπει να έχουν περάσει 4 χρόνια από την επίσημη δήλωσης της.

Είστε σε δίλημμα : πολιτικός ή θρησκευτικός γάμος;

Αυτό είναι κάτι που αφορά αποκλειστικά εσάς. Πολλοί αισθάνονται πιο σίγουροι αν η εκκλησία ευλογήσει το γάμο τους, άλλοι πάλι για διάφορους λόγους (πολλές φορές οικονομικούς ή και ιδεολογίας) επιλέγουν τον πολιτικό. Πάντως δεν πρόκειται να γλιτώσετε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, πάνω – κάτω είναι ίδιες.

Ο πολιτικός γάμος στην Ελλάδα δεν είναι υποχρεωτικός εν αντιθέσει με το θρησκευτικό που είναι. Για αυτό και μετά τον πολιτικό μπορεί να ακολουθήσει θρησκευτικός γάμος όχι όμως και το αντίθετο. Η ορθόδοξη ελληνική εκκλησία δε δέχεται τον πολιτικό διότι θεωρεί ότι ο γάμος δεν αποτελεί σύμβαση και θεσμό του ιδιωτικού δικαίου αλλά μυστήριο της εκκλησίας.

Συνήθως οι γονείς και οι περισσότεροι από τους συγγενείς επιθυμούν το θρησκευτικό γάμο. Επειδή όμως εσείς είστε αυτοί που παντρεύονται και η συγκεκριμένη μέρα σας αφορά αποκλειστικά, κάντε αυτό που λέει η καρδιά σας και θέλετε μόνο ΕΣΕΙΣ.