Άδεια Γάμου

Γάμος στα Χανιά, Γενικές Πληροφορίες

Θρησκευτικός γάμος

Αρχικά ο κάθε ένας απο τους μελλόνυμφους χρειάζεται να έχει πιστοποιητικό αγαμίας, βεβαίωση δηλαδή ότι δεν είναι δίγαμος. Το πιστοποιητικό αγαμίας εκδίδεται απο την ενορία στην οποία ανήκει ο κάθε ενας απο τους μελλόνυμφους. Για να σας δοθεί το πιστοποιητικό αγαμίας χρειάζεται να έχετε μαζί σας ένα πιστοποιητικό γέννησης (εκδίδεται απο το Δήμο στον οποίο ανήκει η οικοφενειακή μερίδα των γονιών σας), μια υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105, την ταυτότητα σας, την εφημερίδα με την αναγγελία του γάμου σας (δυο φύλλα εφημερίδας για τον καθένα) και δύο μάρτυρες με τις ταυτότητες τους οι οποίοι θα υπογράψουν υπεύθυνα σε έντυπο ότι δεν είστε παντρεμένος – η. Οι μάρτυρες αυτοί δεν πρέπει να είναι συγγενείς πρώτου βαθμού, είναι προτιμότερο να πρόκειται για δυο φίλους σας. Στην περίπτωση που κάποιος απο τους δυο σας δεν τελεί γάμο για πρώτη φορά χρειάζεται να έχει μαζί του το διαζύγιο αν πρόκειται για χωρισμό, τη ληξιαρχική πράξη θανάτου αν πρόκειται για χηρεία ή την δήλωση εξαφάνισης αν πρόκειται για εξαφάνιση.
Αφού πάρετε τα πιστοποιητικά αγαμίας απο τις ενορίες σας, τα πηγαίνετε στην εκκλησία που θα γίνει ο γάμος, συνήθως πρόκειται για την ενορία της νύφης. Έχετε υπόψη σας πρέπει ήδη να έχετε αποφασίσει για το επώνυμο των παιδιών σας γιατί θα χρειαστεί να υπογράψετε αμετάκλητη δήλωση. Στην εκκλησία που θα γίνει ο γάμος συμπληρώνετε μια σχετική αίτηση που την πηγαίνετε στην αρχιεπισκοπή. Απο εκεί την ίδια μέρα παίρνετε την άδεια γάμου, την οποία πηγαίνετε στην εκκλησία που θα γίνει το μυστήριο, έχοντας μαζί σας ένα παράβολο των 15 Ευρω. Ο παπάς την υπογράφει και στο εξής είστε έτοιμοι να ασχοληθείτε ήσυχοι με την οργάνωση του γάμου σας.
Η όλη παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει και απο κάποιο άλλο πρόσωπο χωρίς την εξουσιοδότηση σας ή να την αναλάβει η εκκλησία.

Πολιτικός Γάμος

Αρμόδια υπηρεσία για τον πολιτικό γάμο είναι ο Δήμος , επομένως άδεια γάμου εκδίδεται από τον κάθε μελλόνυμφο, χωριστά από το Δήμο της κατοικίας του. Επιπλέον η έκδοση άδειας γάμου είναι διαφορετική για τους Έλληνες πολίτες , για τους ξένους υπηκόους που κατοικούν στην Ελλάδα, για τους υπηκόους Κύπρου που κατοικούν στην Ελλάδα, για τους ξένους υπηκόους κατοίκους εξωτερικού και για τους Έλληνες υπηκόους κατοίκους εξωτερικού. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η άδεια γάμου εκδίδεται 8 ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Έλληνες υπήκοοι, κάτοικοι Ελλάδος

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχετε μαζί σας είναι τα εξής: τη δημοσίευση της αναγγελίας του γάμου σας στην εφημερίδα (δύο φύλλα εφημερίδας για τον καθένα), τη ληξιαρχική πράξη γέννησης (εκδίδεται από το Δήμο που ο καθένας από τους μελλόνυμφους έχει την οικογενειακή του μερίδα) και μια υπεύθυνη δήλωση που θα βεβαιώνει ότι ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357, 1360 του αστικού κώδικα, ότι είναι κάτοικος του συγκεκριμένου Δήμου και ότι τελεί πρώτο γάμο ή δεύτερο κτλ. Αν πρόκειται για ανήλικους κάτω των 18 ετών χρειάζεται δικαστική απόφαση, αν πρόκειται για χωρισμένους χρειάζεται διαζευκτήριο, αν υπάρχει θάνατος χρειάζεται ληξιαρχική πράξη θανάτου και εφόσον έχουμε περίπτωση εξαφάνισης, τη δήλωση εξαφάνισης. Μαζί σας να έχετε κι ένα παράβολο των 15 Ευρώ. Ο Δήμος θα σας χορηγήσει και μια αίτηση που θα πρέπει να συμπληρώσετε. Μην ξεχνάτε ότι και σ’ αυτή την περίπτωση χρειάζεται να έχετε ήδη αποφασίσει για το επώνυμο των παιδιών που θα αποκτήσετε.

Κάτοικοι Ελλάδος, ξένοι υπήκοοι

Οι αλλοδαποί πρέπει να έχουν τα εξής δικαιολογητικά μαζί τους: άδεια παραμονής στην Ελλάδα (αν δεν την έχουν δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια πολιτικού γάμου), ληξιαρχική πράξη γέννησης μεταφρασμένη στα ελληνικά, βεβαίωση απο το Προξενείο στην Ελλάδα, της χώρας καταγωγής τους, ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου μεταφρασμένη στα ελληνικά, δημοσίευση της αναγγελίας του γάμου τους σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα, ένα παράβολο των 15 Ευρώ και την αίτηση που θα τους δοθεί για συμπλήρωση απο το Δήμο.

Υπήκοοι Κύπρου, κάτοικοι Ελλάδος

Πρέπει να έχουν μαζί τους: πιστοποιητικό ελευθερίας, ληξιαρχική πράξη γέννησης, υπεύθυνη δήλωση που θα βεβαιώνει ότι ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα γάμου απο τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357, 1360 του Αστικού Κώδικα, ότι τελεί πρώτο ή δεύτερο γάμο κτλ και ότι είναι κάτοικος του Δήμου στον οποίο θα εκδοθεί η άδεια γάμου. Επιπλέον θα έχει μαζί του την αναγγελία του γάμου του σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα , ένα παράβολο των 15 Ευρω και την Αίτηση που θα τους δώσει ο Δήμος για συμπλήρωση.

Ξένοι υπήκοοι, κάτοικοι εξωτερικού

Εάν είστε κάτοικοι εξωτερικού και ξένοι υπήκοοι κι επιθυμείτε να τελέσετε το γάμο σας στην Ελλάδα θα εκδόσετε τις άδειες γάμου σας στις αρμόδιες αρχές της χώρας σας. Κατόπιν χρειάζεται να τις μεταφράσετε επίσημα στα ελληνικά. Η μετάφραση μπορεί να γίνει απο το Ελληνικό Προξενείο της χώρας σας ή απο τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικου Υπουργείου Εξωτερικών στην Αθήνα.

Έλληνες υπήκοοι, κάτοικοι εξωτερικού

Για τους Έλληνες του εξωτερικού χρειάζεται η δημοσίευση της αναγγελίας του γάμου σε εφημερίδα, αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνλησιο της υπογραφής απο τον Πρόξενο του Ελληνικού Προξενείου, ληξιαρχική πράξη γέννησης και διαζευκτήριο ή ληξιαρχική πράξη θανάτου εφόσον συντρέχουν λόγοι.