Επώνυμο Παιδιών

Γάμος στα Χανιά, Γενικές Πληροφορίες

Είτε πρόκειται για θρησκευτικό είτε για πολιτικό γάμο το ζευγάρι είναι υποχρεωμένο να αποφασίσει και να δηλώσει από πριν το επώνυμο των παιδιών που θα αποκτήσει.

Οι μελλόνυμφοι μπορούν να προσδιορίσουν το επώνυμο των παιδιών τους σε συμβολαιογράφο, παπά ή δήμαρχο με αμετάκλητη δήλωση.

Σύμφωνα με το νόμο περί Ισότητας λοιπόν πρέπει να επιλεχθεί το επώνυμο του συζύγου ή της συζύγου ή και των δυο, πάντως όχι πάνω από δυο επίθετα.

Όσοι σκοπεύετε να παντρευτείτε και δεν έχετε προβεί στη σχετική δήλωση, κάντε το οπωσδήποτε γιατί σ’ αυτήν την περίπτωση τα παιδιά θα πάρουν το επώνυμο του συζύγου.

Πριν από την εφαρμογή του παραπάνω νόμου τα παιδιά έπαιρναν υποχρεωτικά το επώνυμο του πατέρα.

Ο νέος αυτός νόμος φανερώνει το πέρασμα από την πατριαρχική οικογένεια (στην οικογένεια δηλαδή που κυριαρχούσε η μορφή του πατέρα) σε μια οικογένεια πιο ανοικτή στο διάλογο και στην από κοινού λήψη αποφάσεων από τα μέλη της τα οποία γνωρίζουν να σέβονται το ένα τα δικαιώματα του άλλου.